Projecten jongerenwerk

Bij Welzijn De Wolden is het jongerenwerk onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Naast de preventieve taken biedt het jongerenwerk ook lichte (opvoed)ondersteuning aan de kinderen, jongeren en hun ouders, zowel individueel als in groepsverband.

Daarbij is het jongerenwerk ook de verbindende schakel tussen de leefwereld van jongeren en het systeem waarin volwassen, andere instanties en de lokale overheid functioneren. Het jongerenwerk bemiddelt tussen de jongeren en volwassenen of tussen jongeren en hun leefomgeving en zet zich in om de leefbaarheid te vergroten.

Vragen? Opmerkingen? Of zijn er onbekende ‘hangplekken’ door te geven, dan zijn de jongerenwerkers bereikbaar via 0528-37 86 86, en info@welzijndewolden.nl. Of kijk onder het kopje ‘Buurtwerkers’ voor meer contactgegevens van de jongerenwerkers.

Wat doet een jongerenwerker zoal?

Er zijn vijf jongerenwerkers werkzaam bij Welzijn De Wolden. Lees mee wat jongerenwerkers in De Wolden zoal doen.

“We zijn regelmatig in de buurt te vinden. Bijvoorbeeld bij hangplekken van de jeugd, bij de pannakooi of de keten in De Wijk. Maar ook zijn we op locaties als OBS De Horst, waar we gastlessen geven over onder andere sociale media, of in De Havezate waar onze werkplekken zijn. We komen weleens ergens samen, maar gaan ook alleen of met een andere collega op pad.

Wat wij doen is contact leggen met de jongeren die we tegenkomen. Vanuit dit contact proberen we een band op te bouwen met de jongeren, zodat we elkaar leren kennen en elkaar weten te vinden.

We werken veel samen met de gemeente, politie en andere instanties om de vragen die jongeren hebben te kunnen beantwoorden, of om samen met de jongeren te komen tot oplossingen. Daarbij proberen we vaak de buurt, ouders of andere instanties zoals de basisschool te betrekken. Het gaat om zaken van overlast tot vrijetijdsbesteding, of van gezellige jongerenactiviteiten opzetten (samen met de jongeren) tot problemen thuis. We werken niet alleen overdag; soms zijn we ook ’s avonds te vinden in De Wijk.”

KetenUnited

Op verschillende plekken in gemeente De Wolden zijn er keten waar jongeren samenkomen. Deze keten hebben een belangrijke functie als ontmoetingsplek voor jongeren. Gemeente De Wolden begrijpt dat jongeren graag een plek hebben om samen te komen en heeft besloten om keten niet te verbieden. Zij vindt het wel belangrijk dat er aandacht is voor veiligheid in en om de keet. In samenwerking met partners als Welzijn De Wolden, brandweer, politie, horecaondernemers, Dorpsbelangen, jongeren en ouders is in 2006 het ketenbeleid ontstaan.

Om als keet te mogen bestaan, moeten zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk hierbij aan brandveiligheid, alcoholvoorlichting, contact met de buren en het opstellen van huisregels door de jongeren zelf. Het jongerenwerk van Welzijn De Wolden voert het beleid uit. Zij nemen contact op met jongeren en perceeleigenaren en ondersteunen waar nodig om aan de voorwaarden te voldoen, en daarnaast komen zij een aantal keren per jaar langs.

Jongeren, ouders of geïnteresseerden kunnen contact met de jongerenwerkers opnemen wanneer zij een keet willen starten, of wanneer zij meer informatie willen. In het ketenbeleid ‘Voortzetting beleid en uitvoeringsplan ‘Keten en Caravans’ in de gemeente De Wolden 2017’ staat precies beschreven wat wel en niet mag.

Kijk op de website van gemeente De Wolden voor meer informatie. Of bel/mail de jongerenwerkers Mascha Konterman maschakonterman@welzijndewolden.nl en Dieuwertje Jansen dieuwertjejansen@welzijndewolden.nl, of 0528 37 86 86.

 
Training 'Omgaan met elkaar'

Voorheen noemden we deze training SOVA, Sociale Vaardigheidstraining. Dit zijn vaardigheden
die gebruikt worden in het contact met anderen. Ze spelen een rol bij het ontstaan, opbouwen
en onderhouden van vriendschappen en andere sociale contacten.
Samenspelen met andere kinderen klinkt wel heel eenvoudig, maar er komt heel wat bij kijken. Je
moet bijvoorbeeld durven vragen of je mee mag spelen, op je beurt wachten, spelregels volgen, tegen
je verlies kunnen en durven zeggen wat je niet bevalt. Sommige kinderen hebben moeite met
deze vaardigheden. Zij maken uit zichzelf moeilijk contact met andere kinderen, ze hebben snel ruzie
of staan alleen op het schoolplein.

Voor wie is deze training?
Kinderen die moeite hebben met contact met klasgenootjes kunnen de training volgen. Er kan
sprake zijn van pesten, moeilijk vrienden maken of moeizaam samenwerken. Deze training is bedoeld
voor kinderen die het lastig vinden om voor zichzelf op te komen, die soms wat angstig zijn,
gepest worden of juist voor kinderen die dominant kunnen zijn in de omgang met anderen en het
lastig vinden om rekening te houden met anderen.

Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) biedt hiervoor verschillende trainingen aan. Bij de aanmelding wordt er met de ouder bekeken of en welke training de juiste hulp is voor het kind. De trainingen worden gegeven door jongerenwerkers en schoolmaatschappelijk werkers van Welzijn De Wolden.

Welke trainingen zijn er?

Tim en Flapoor
Voor kinderen die in groep 3 of 4 zitten bieden we “Tim en Flapoor” aan. Dit is een training waar kinderen
op een speelse manier tips en trucs leren om hun sociale vaardigheden te verbeteren of aan
te leren. Kinderen gaan onderling oefenen met verschillende, soms lastige, situaties en leren hun sociale
vaardigheden vergroten. Onderwerpen als elkaar aankijken, mag ik mee doen, daar baal ik van
en omgaan met ‘het antwoord is nee’ komen aan de orde.
De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van anderhalf uur en wordt gegeven door Kim Willekes (contactpersoon), kimwillekes@welzijndewolden.nl en Suzanne Scholtens, suzannescholtens@welzijndewolden.nl.
De groep bestaat uit max. 8 kinderen.

Ik kan het – groep 5 en 6
Mascha Konterman (contactpersoon), maschakonterman@welzijndewolden.nl en Lian Molema, lianmolema@welzijndewolden.nl

Ik kan het – groep 7 en 8
Dieuwertje Jansen (contactpersoon), dieuwertjejansen@welzijndewolden.nl
Lucie van Zanten, lucievanzanten@welzijndewolden.nl
Yvonne Hooijer, yvonnehooijer@welzijndewolden.nl@welzijndewolden.nl

Voor kinderen die in groep 5 t/m 8 zitten is er de “Ik kan het” training. De groepen zijn opgesplitst in
een groep voor kinderen uit groep 5 en 6 en een groep voor kinderen uit groep 7 en 8. De trainingen
zijn grotendeels gelijk aan elkaar, maar voor de oudste groep wordt dieper ingegaan op inzicht en
eigen gedrag. Onderwerpen die aan bod komen zijn opkomen voor jezelf, gevoelens herkennen en
benoemen, reageren op pesten en voel je sterk.
De trainingen bestaan uit 10 bijeenkomsten van anderhalf uur en worden gegeven door twee trainers.
De groep bestaat uit max. 8 kinderen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de trainingen.

Wil je meer informatie over een training of wil je je zoon/dochter/leerling (met goedkeuring van ouders) aanmelden voor één van de trainingen, dan kun je contact opnemen met de bovenstaande contactpersonen Kim, Mascha of Dieuwertje.

Gastlessen en ouderavonden social media

Social media is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven. Kinderen leren al van jongs af aan om te gaan met een mobiele telefoon of tablet van hun ouders. Toch brengt social media veel risico’s met zich mee; denk aan contact met vreemden, cyberpesten, sexting en grooming.

Tijdens de gastlessen ‘social media’ komen jongerenwerkers en/of schoolmaatschappelijk werkers in de klas een gastles geven. De rode draad van de gastles is omgang met elkaar en met onbekenden en daarnaast is er de mogelijkheid om een onderwerp te verdiepen. Verschillende onderwerpen zijn cyberpesten, privacy, digitaal contact versus persoonlijk contact, etc. De gastlessen zijn interactief en er wordt gebruik gemaakt van verschillende spel- en doe-vormen. Er zijn al verschillende scholen die gebruikmaken van dit aanbod.

Naast de gastlessen voor kinderen is ook de mogelijkheid van ouderavonden rondom dit thema waarbij de mogelijkheden en risico’s worden besproken wat social media met zich meebrengt. Tijdens deze avond is er volop gelegenheid tot vragen stellen. Denk aan vragen als hoe het zit met die groepsapp van je kind, hoe social media te bespreken is met kinderen, of hoe met social media in het algemeen om te gaan.

Voor meer informatie neem contact op met de jongerenwerkers Dieuwertje Jansen en Yvonne Hooijer of schoolmaatschappelijk werkers van Welzijn De Wolden via 0528 37 86 86.

Alcoholmatiging - middelengebruik

Alcoholmatiging
Het gebruik van alcohol wordt tegenwoordig als normaal gezien en door iedereen geaccepteerd. Cijfers tonen aan dat overmatig alcoholgebruik in gemeente De Wolden met name voorkomt onder volwassenen in de leeftijd van 25 tot 65+ jaar. Onder de 18 jaar is het niet toegestaan om alcohol te kopen of in de openbare ruimte te nuttigen. Gemeente De Wolden houdt streng toezicht op gebruik, bezit en verkoop aan jongeren onder de 18 jaar. Naast dit zogeheten sanctiebeleid is er ook aandacht voor preventie. Zo wordt er ingezet op gerichte voorlichting aan ouders die dit weer over kunnen brengen aan hun kinderen.
Welzijn De Wolden werkt en denkt mee in het ontwikkelen van een aanbod voor ouders evenals scholing voor professionals rondom het signaleren van (problematisch) alcoholgebruik.

Drugsgebruik De Wolden
Binnen gemeente De Wolden zijn vragen gesteld rondom drugsgebruik/overlast. Het gevoel heerst en er zijn signalen dat het gebruik toeneemt. Voordat er aan nieuwe oplossingen gedacht wordt, gaan we eerst kijken of dit werkelijk het geval is. Neemt het drugsgebruik/overlast in De Wolden toe, en zo ja, welke oplossingen hebben we al voorhanden. Waar nodig kan er een nieuwe aanpak worden ontwikkeld om dit gebruik/overlast terug te dringen.

Sport- en cultuurweek op Facebook

De Sport- en Cultuurweek wordt jaarlijks in de zomer georganiseerd voor kinderen uit groep 3 t/m 8 die om verschillende redenen niet op vakantie gaan. De organisatie is in handen van de beweegcoaches uit Westerveld, de jongerenwerkers van Welzijn De Wolden en de sportfunctionarissen van Hoogeveen en De Wolden. De organisatie wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Iedereen zet zich in om de kinderen een week lang overdag onbezorgd te laten genieten.

Volg de Sport- en cultuurweek op Facebook

Voor meer informatie over dit jaarlijks terugkerend evenement kan men contact opnemen met Yvonne Hooijer via 0528 37 86 86 of yvonnehooijer@welzijndewolden.nl.

Yvonne Hooijer

dieuwertje_jansen_web

Dieuwertje Jansen

lotte_koolhof_web

Lotte Koolhof

Ruben Drost

Mascha Konterman