Lopende projecten buurtopbouwwerk

Lopende projecten buurtopbouwwerk

Buurtwerk gaat om verbanden zien, samen met instanties naar nieuwe mogelijkheden zoeken of samen een project ontwikkelen of opdracht uitvoeren. Een belangrijk doel hierbij is het stimuleren van actieve participatie van burgers, waarbij de betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van burgers vertrekpunt is.

De buurtopbouwwerkers bij Welzijn De Wolden zijn een belangrijke schakel in de samenwerking tussen actieve burgers, overheden, instellingen en ondernemingen, bijvoorbeeld woningcorporaties, dorpsbelangenorganisaties, politie, kerken, sport, onderwijs.

Brochure ‘Buurtopbouwwerkers in De Wolden’ downloaden
Positieve gezondheid

Welzijn De Wolden heeft de denkwijze over positieve gezondheid van Machteld Huber omarmd.
Samen met de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek ZonMw en de Gezondheidsraad formuleerde arts-onderzoeker Machteld Huber een alternatief voor de gangbare definitie van gezondheid.

Bij positieve gezondheid wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

In juni 2017 hebben de medewerkers van Welzijn De Wolden een lezing van Machteld Huber mogen bijwonen. In de toekomst wordt het personeel verder geschoold in deze denk- en werkwijze.

Daarnaast schuift Welzijn De Wolden aan bij het Drents Netwerk Positieve Gezondheid. Dit netwerk wil ervoor gaan om van Drenthe een Positief Gezonde provincie te maken.

mijn_positieve_gezondheid

Cultuur

Nieuwe tekst volgt

leonoor_colenbrander_web

Leonoor Colenbrander

Mascha Konterman

berber_jansen_web

Berber Jansen

lotte_koolhof_web

Lotte Koolhof

Ruben Drost